Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny Biznes COLOP Polska

JUBIELUSZ 50-LECIA KLUBU HDK PCK

JUBIELUSZ 50-LECIA KLUBU HDK PCK

Frima COLOP Polska została uhonorowana pamiątkowym medalem oraz statuetką za wieloletnią współpracę z Klubem HDK-PCK „Skarbek” obchodzącym w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Klub aktywnie działa na terenie Bytomia oraz Radzionkowa uczestnicząc m. in w akcjach krwiodawstwa oraz zbiórkach dla starczych i potrzebujących.

100 LAT POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

100 LAT POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Prezes Zarządu firmy COLOP Polska Robert Baran został nagrodzony Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża jako dowód uznania za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz rozwoju instytucji. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce, która niesie pomoc potrzebującym w Polsce i zagranicą.

Wspieramy działalność PCK

Podziękowanie dla COLOP Polska za wsparcie PCK

Regularnie wspieramy działanie bytomskiego oddziału PCK. W uznaniu za długotrwałe wsparcie organizacji i za wkład w dziedzinie upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa, oraz za wiarę w dobro i miłość do bliźniego otrzymaliśmy nagrodę z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników COLOP Polska

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników COLOP Polska

Dzięki wieloletniej współpracy firmy COLOP Polska z Klubem HDK PCK "Skarbek" pracownicy naszej firmy mieli w ostatnich dniach możliwość uczestniczyć w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Grzegorz Panfil wśród najlepszych!

Grzegorz Panfil KS "Górnik" Bytom

COLOP Polska wspiera najlepszych tenisistów KS "GÓRNIK" Bytom: Grzegorza Panfila i Mateusza Kowalczyka. Z największą radością przyjmujemy zatem sukces Grzegorza, który zagrał w finale Pucharu Hopmana. Grzegorz Panfil i Agnieszka Radwańska awansowali do finału Pucharu Hopmana, nieoficjalnych mistrzostw świata par mieszanych w tenisie. To może być przełomowy moment w karierze Grzegorza Panfila. Życzymy kolejnych sukcesów.

http://www.ksgornik.bytom.pl/

Pomagamy Stowarzyszeniu Szansa

Pomagamy Stowarzyszeniu Szansa

Wspieramy Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „SZANSA”.
Obecnie członkami stowarzyszenia są rodziny ponad 70 dzieci z zespołem Downa z terenu całego województwa śląskiego. Głównym celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z zespołem Downa oraz ich najbliższym.

www.szansa.katowice.pl

COLOP partnerem Festiwalu

COLOP partnerem Festiwalu Gorczycki

COLOP Polska została Partnerem kolejnej VIII edycji Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. Obecnie festiwal jest największą imprezą muzyczną województwa śląskiego, na której rokrocznie w unikatowym repertuarze występują czołowi artyści świata. Festiwal ma na celu promocję i propagowanie muzyki klasycznej- arcydzieł muzyki wokalno-instrumentalnej w godnej oprawie i doskonałym wykonaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku muzycznego najwybitniejszego kompozytora okresu polskiego baroku – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, urodzonego właśnie tu na ziemi śląskiej.

www.gorczycki.pl

Bieg dla dzieci

Bieg dla dzieci

Jeden z naszych pracowników uczestniczył w biegu charytatywnym na rzecz Allana i Darii - rodzeństwa, które ucierpiało w wyniku wybuchu gazu w domku jednorodzinnym. Cezary Sankowski wraz z grupą pięciu osób, amatorsko uprawiających bieganie, postanowili w ten sposób zachęcić innych do pomocy.

http://www.siepomaga.pl/r/dziecizostrody

COLOP Polska wspiera działalność PCK

COLOP Polska wspiera działalność PCK

COLOP Polska wspiera regelarnie organizację Polski Czerwony Krzyż - Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek". Współpraca jest wyrazem szerokiej aktywności firmy również w ważnych obszarach życia społecznego. Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Firma wspiera działalność PCK nie tylko materialnie ale również poprzez regularne zaangażowanie części zespołu w akcje oddwania krwi.

COLOP Polska wspiera inicjatywę "Szlachetna paczka"

Szlachetna paczka

COLOP Polska uczestniczy w ogólnopolskiej akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym. Dnia 6 grudnia pracownicy naszej firmy odpowiedzieli na potrzeby wybranych rodzin i przyłączyli się do wolontariatu. Osoby potrzebujące otrzymały artykuły odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Wspólne robienie paczek w firmie i pomoc rodzinom stały się ważnym elementem dla wielu z naszych pracowników.

Wspieramy młodych sportowców

Wspieramy młodych sportowców

Chcemy pomagać w kształceniu młodzieży w duchu zdrowej rywalizacji i zasad fair play. Kierując się tą ideą nasza firma stale wspiera młodych, zdolnych sportowców z Bytomskiego Klubu Tenisowego. Mamy nadzieję że dzięki naszemu zaangażowaniu młodzi ludzie w dalszym ciągu będą odnosili kolejne sukcesy na szczeblu sportowym.

Colop Polska członkiem Izby Branży Biurowo - Szkolnej

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego powołaną do życia w 1994 roku i zarejestrowaną jako stowarzyszenie. Jej członkami są producenci i importerzy artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych. Z roku na rok, systematycznie zwiększa się baza członkowska Izby. Obecnie w Izbie zrzeszonych jest blisko 75 osób reprezentujących około 65 firm branży. Dodatkowo, członkiem wspierającym pozostaje UNIT - Wydawnictwo Informacje Branżowe.

www.ipbbs.org.pl

Działania lokalne

Bytomska Izba Przemyslowo Handlowa

Colop Polska jest członkiem Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa w Bytomiu, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającego podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania Izby. Izba posiada osobowość prawną. Siedzibą Izby jest miasto Bytom.

www.biph.pl