Instrukcja prawidłowego otwierania i zamykania pieczątki COLOP

Jak prawidłowo otwierać i zamykać pieczątki COLOP

Poniższa instrukcja obrazuje sposób w jaki należy prawidłowo zamykać pieczątkę oraz w jaki sposób można łatwo ją odblokować. Ważnym jest, aby po nałożeniu zatyczki, wcisnąć dwa boczne przyciski. Dzięki temu, zatyczka będzie długotrwale pełniła swoje funkcje. Natomiast po zdjęciu zatyczki, wystarczy mocno przycisnąć pieczątkę do płaskiej powierzchni lub odwrócić pieczątkę do góry dnem i wcisnąć kciukami przezroczyste brzegi podstawy pieczątki, aż do wystąpienia charaterystycznego dźwięku kliknięcia.


 

Pieczątka Printer IQ

Otwieranie

1. Zdejmij zatyczkę

2. Dociśnij do powierzchni

3. Otwarta pieczątka

Zamykanie

4. Nałóż zatyczkę

5. Wciśnij blokadę

6. Zamknięta pieczątka

 

 

Pieczątka Printer Compact

Otwieranie

1. Zdejmij zatyczkę

2. Dociśnij do powierzchni

3. Otwarta pieczątka

Zamykanie

4. Nałóż   zatyczkę

5. Wciśnij blokadę

6. Zamknięta pieczątka

 

 

Pieczątka Flashowa COLOP EOS

Otwieranie

1. Złap pieczątkę z boku

2. Zdejmij zatyczkę

3. Otwarta pieczątka

Zamykanie

4. Złap dowolnie pieczątkę

5. Nałóż zatyczkę na pieczątkę

6. Zamknięta pieczątka