Dane firmy

COLOP Polska Sp. z o.o.

COLOP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-902 Bytom ul. Jana Smolenia 16
NIP 626-000-34-70, Regon: 005929835
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. II O/Bytom nr 28 1090 1779 0000 0000 7601 1736, swift WBKPPLPP
EN ISO 9001-2015 , Nr certyfikatu AC090 100/1353/2615/2015
BDO: 000056880

Prezes Zarzadu: mgr Robert Baran robert.baran@colop.pl
Wice Prezes Zarządu: mgr Joanna Berek joanna.berek@colop.pl