Dotacje unijne

Wyróżnienia COLOP Polska

Unia Europejska COLOP 2014

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
„Opracowanie oraz wdrożenie strategii eksportowej w firmie Colop Polska Sp. z o.o.”

Nazwa beneficjenta: Colop Polska Sp. z o.o.
Wartość projektu: 226 160,00 PLN Wartość dofinansowania: 169 960,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Unia Europejska COLOP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Ulepszenie świadczenie usług poprzez uruchomienie internetowej aplikacji B2B"
Colop Polska spółka z o.o.

wartość projektu : 118 633,50 zł, wartość dofinansowania : 57 870,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.


Unia Europejska COLOP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Udział w zagranicznej imprezie targowej dla przemysłu biurowego
Paperworld 2012 we Frankfurcie (Niemcy) jako wystawca"
Colop Polska spółka z o.o.

wartość projektu : 75 769,20 zł, wartość dofinansowania : 36 414,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.


Unia Europejska COLOP

KOMPETENTNI PRACOWNICY ŹRÓDŁEM SUKCESU I KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRINTY POLAND COLOP POLSKA SP. Z O.O.

Firma Colop Polska Sp z o.o. realizuje projekt pt. „Kompetentni pracownicy źródłem sukcesu i konkurencyjności firmy Printy Poland COLOP Polska Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, PRIORYTET VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Unia Europejska COLOP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na międzynarodowe targi Reklama 2010 w Moskwie (Rosja)"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.2.4. Mikro , Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Colop Polska spółka z o.o.

wartość projektu : 23 485,00 zł,  wartość dofinansowania : 11 550,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.


Unia Europejska COLOP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Udział w międzynarodowej imprezie targowej dla przemysłu biurowego Paperworld 2011 we Frankfurcie (Niemcy) jako wystawca"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.2.4. Mikro , Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Colop Polska spółka z o.o.

wartość projektu : 63 369,90 zł,  wartość dofinansowania : 34 665,30 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.