COLOP Polska > Produkty > Stemple ręczne

Stemple taśmowe

Tradycyjne, ergonomiczne, ręcznie nastawiane stemple taśmowe.

Referentka i lak

Lak jest popularnym materiałem, wykorzystywanym do produkcji ozdobnych pieczęci na zaproszeniach i specjalnych dokumentach. Wraz z referentką  stosuje się go także przy plombowania drzwi, wodomierzy, szaf i innych