Szczegóły aktualności COLOP Polska

Numerator z godziną lub datownik z numeratorem!

Printer 60 - 9 konfiguracji odbić!

Nowe modele pieczątki Printer 60 już dostępne w ofercie! Każdego, kto poszukuje pieczątek o niestandardowych wzorach, zachęcamy do zapoznania się z nowościami, które pojawiły się w serii Printer.

Datownik, numerator lub godzina - to słowa kluczowe dla nowych pieczątek Printer 60, które dostępne są już w 9 kombinacjach! Wykonane z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują trwałość produktu i komfortową pracę przez wiele lat.

Każdy nowy model oferuje: płytkę tekstową, która pozwala wykonać odbicie treści o wymiarach 76 x 37 mm oraz dwa z trzech elementów w dowolnej konfiguracji: godzinę, datę, numerację. Dzięki temu, seria poszerzyła się o pieczątki Printer 60 w postaci:

 • Datownika z datownikiem,
 • Datownika z numeratorem,
 • Datownika z godziną,
 • Numeratora z numeratorem,
 • Numeratora z datownikiem,
 • Numeratora z godziną,
 • Godziny z godziną,
 • Godziny z datownikiem,
 • Godziny z numeratorem.

Datownik prezentuje datę w wariancie cyfrowym (20.06.2019). Z kolei numerator posiada 6 pozycji. Każda z jego taśm zawiera: cyfry 0 – 9, myślnik oraz puste pole. Godzina może być przedstawiana w formacie 12 - godzinnym lub 24 – godzinnym. Wartość godziny jest oddzielona od wartości minut dwukropkiem.

Różne warianty odbić pieczątki to wiele nowych zastosowań! Mogą one być wykorzystywane:

 • Przez Komorników Sądowych, gdzie służą do oznaczania dokumentacji datą i godziną wpływu,
 • W firmach produkcyjnych i handlowych – do oznaczania numerów partii produktów/towarów, daty i godziny przyjęcia, bądź wydania towaru,
 • W szpitalach, przychodniach i laboratoriach analitycznych – do znakowania próbek poddawanych analizie,
 • W lokalach gastronomicznych – do oznaczania daty i godziny zapakowania kanapek oraz daty przydatności do spożycia innych produktów żywnościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi produktami

Wróć