COLOP Polska > Nowości > Szczegóły aktualności

Podziękowania od PCK

2016-12-19 08:04

 

 

Nasza firma wspiera regularnie organizację PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek”. Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

 

Firma wspiera działalność PCK nie tylko materialnie ale również poprzez regularne zaangażowanie części zespołu w akcje oddawania krwi.

 

Współpracę z Klubem PCK "Skarbek" zainicjował założyciel firmy - Pan Andrzej Kruszena, a my jako pracownicy firmy mamy zaszczyt ją kontunuować. 

Wróć